Utvecklingscentrum för vatten har samarbete med VA-guiden

VA-guiden anordnar tillsammans med Utvecklingscentrum för vatten en nätverksträff i Norrtälke den 15:e september. Under 2016 genomför VA-guiden ett projekt om VA-rådgivning vars syfte är sprida erfarenheterna av VA-rådgivning. Deltagandet på nätverksträffen är kostnadsfritt. Projektet finansieras Hav- och vattenmyndighetens anslag för små avlopp.

Detaljerat program till nätverksträffen kommer i augusti, du hittar evenemanget i vår kalender. Det går bra att anmäla sig redan nu, deltagandet är kostnadsfritt. Gör din anmälan och läs mer på VA planeringsguiden.