Yrkeshögskola

En utbildning inom yrkeshögskolan (YH-utbildning) är oftast ett eller två år lång och utbildningen leder alltid till ett definierat yrke eller en tydlig yrkesroll. Det är arbetslivets behov som avgör om och var utbildningen finns att söka.
En YH-utbildning omfattar 5 poäng för en veckas heltidsstudier, d v s 400 poäng är heltidsstudier i två år.

Kvalificerad säljare för optikbranschen

v 200 YH-poäng

En utbildning som leder till jobb – Kvalificerad säljare för optikbranschen! Vill du jobba med…

Längd: 1 år
Studiefart: Heltid

Internationell Resekonsult

v 400 YH-poäng

Detta är Sveriges enda TRAC-utbildning med Internationellt IATA/UFTAA diplom TRAC betyder att utbildningen är utformad…

Längd: 2 år
Studiefart: Heltid, 24 veckor Lärande i arbete (LIA)