Universitet/högskola

En högskoleutbildning kan vara ett helt utbildningsprogram som leder fram till en examen eller fristående kurser. På Campus Roslagen finns flera utbildningar att välja på, de flesta är hela program och ges i flexibla former som s k studieortsbaserad distansutbildning.
En utbildning inom högskolan omfattar 30 poäng (hp) för en termins heltidsstudier, d v s 60 hp är heltidsstudier i ett år.

Fristående kurs: Dagvatten

v 7.5 högskolepoäng

Lär dig mer om dagvattenanläggningar! Kursens övergripande mål är att öka kunskapen om vårt dagvatten…

Längd: 1 termin
Studiefart: Kvartsfart

Co-op: Ingenjörs- och strategutbildningar

v 180 högskolepoäng

Cooperative education (Co-op) innebär att du varvar dina studier med betalda arbetsperioder på ett företag.…

Längd: 4 år
Studiefart: Helfart

Socionomprogrammet

v 210 högskolepoäng

Vill du arbeta med människor? Då kanske socionomprogrammet är någonting för dig? Socionomutbildningen ges av…

Längd: 3,5 år
Studiefart: Helfart

Sjuksköterskeprogrammet

v 180 högskolepoäng

Sjuksköterska – ett spännande framtidsyrke! Som sjuksköterska behöver du både gedigna yrkeskunskaper om professionell omvårdnad…

Längd: 3 år
Studiefart: Helfart

Grundlärare för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

v 240 högskolepoäng

Vill du arbeta som lärare för de yngsta barnen i grundskolan? Det här lärarprogrammet ger…

Längd: 4 år
Studiefart: Helfart

Lärare i grundskolans årskurs 4-6

v 240 högskolepoäng

Hjälp barnen att bli de smartaste femteklassarna! Grundlärarprogrammet Lärare i grundskolans årskurs 4 – 6 …

Längd: 4 år
Studiefart: Heltid

Förskollärarprogrammet

v 210 högskolepoäng

Lärare för de yngsta Förskollärarprogrammet ger dig goda förutsättningar att utvecklas i ett yrke som…

Längd: 3,5 år
Studiefart: Heltid