Utbildningar sökta till/från Campus

2018-01-16

Januari är en spännande månad, då får vi nämligen veta vilka utbildningar som kommer bli beviljade. 26 januari kommer beskedet! Utbildningar som antingen vi eller andra sökt från Campus är följande:

Utbildningar som vi och andra ansökt från Campus:

  • Solcellsprojektör (Campus)
  • VA-projektledare (Campus)
  • Säljare för optikbranschen (optikcentrum)
  • Internationell resekonsult  (TEC)

Utbildningar som där vi samarbetar med KYH i form av e-studier:

  • Entreprenadingenjör
  • Miljösamordnare, bygg
  • Affärsutvecklare digital handel

Utbildningar som vi ansökt i samarbete med KYH där vi är en av 5 st ”satellitorter”

  • Redovisningskonsult (KYH, vi blir satellitort)
  • Byggprojektledare – nybyggnation (KYH, vi blir satellitort)
  • Fastighetsingenjör- tekniska system (KYH, vi blir satellitort)