Utbildning

På Campus Roslagen hittar du utbildningar från högskolor och universitet och utbildningar som anordnas av yrkesutbildningsföretag. Du som vill läsa högskole- eller yrkeshögskoleutbildning på distans har Lärcentrum som du kan vända dig till. Lärcentrum erbjuder stöd och hjälp för studenter som läser högre utbildning på distans, hitta aktuell information här, via Lärcentrum kan du som läser på distans även skriva din tentamen. Har du fyllt 20 år kan du läsa in din behörighet för högre studier med kurser inom Norrtäljes kommunala vuxenutbildning, NKV. Bor du i en annan kommun, ta då kontakt med din hemkommun om du är intresserad av att läsa på NKV.

Kommunal vuxenutbildn.

Till den kommunala vuxenutbildningen (NKV) kan du söka om du behöver komplettera din grundutbildning med kurser på gymnasienivå och för att få behörighet för eftergymnasiala studier på högskola eller yrkeshögskola. Hit kan du även vända dig för att få studievägledning eller har frågor kring CSN.   Lärcentrum erbjuder stöd och hjälp för studenter som läser högre utbildning på distans. Här kan du som läser på distans skriva din tentamen.

Yrkeshögskola

En utbildning inom yrkeshögskolan (YH-utbildning) är oftast ett eller två år lång och utbildningen leder alltid till ett definierat yrke eller en tydlig yrkesroll. Det är arbetslivets behov som avgör om och var utbildningen finns att söka. En YH-utbildning omfattar 5 poäng för en veckas heltidsstudier, d v s 400 poäng är heltidsstudier i två år.

Universitet/högskola

En högskoleutbildning kan vara ett helt utbildningsprogram som leder fram till en examen eller fristående kurser. På Campus Roslagen finns flera utbildningar att välja på, de flesta är hela program och ges i flexibla former som s k studieortsbaserad distansutbildning. En utbildning inom högskolan omfattar 30 poäng (hp) för en termins heltidsstudier, d v s 60 hp är heltidsstudier i ett år.

Utbildningar i samarbete

KYH är ansvarig utbildningsanordnare. Du studerar webb-baserat och finns uppkopplat på KYH:s utbildningsort i realtid. Vi gör en studiegrupp här i Norrtälje där du får möjlighet till både uppkoppling, handledning och stöd för att klara studierna. Studieformen kan innebära några resor till utbildningens huvudort. Dessa bekostas av deltagaren själv.