Miljö och energi

Vi försöker tänka på miljö- och energiaspekten i våra bostäder, ett arbete som ständigt pågår. Här nedan får du en liten inblick i vårt arbete i studentbostäderna på Albert Engströms gata 10, 12 & 14.

element
Husen värms med fjärrvärme från det fliseldande värmekraftverket strax utanför campusområdet. Där sker både produktion av el och värme.

duschmunstycke
Varmvattnet värms med fjärrvärme. Vatten i dusch och handfat har flödesbegränsare och toaletten är snålspolande.

köksdel_justerad
Spisarna har häll eftersom det är energieffektivare än gjutjärnsplattor. Kyl och frys har energiklass A.
Samtliga lampor är av lågenergityp.

fönster
Husets grund, väggar och vind är betydligt bättre isolerat än vad som är krav enligt byggregler. De fönster som finns ger 25% bättre isolering än vad byggregler anger.

badrumsventilation
Badrumsventilationen har en känselkropp som gör att ventilationen minskar när badrummet inte är fuktigt. Något som spar energi!

 

ventilation
Inkommande frisk luft värms av återvunnen frånluft genom en roterande FTX växlare och luften renas genom ett joniseringssystem.

brandlarm
Brandlarmet får ström från ordinarie elnät. Det innebär att det inte finns något behov av batteribyten.

låsknapp
När du låser ytterdörren från utsidan stängs all el av i lägenheten förutom kyl, frys och ett vägguttag. Du sparar energi och det blir en säkerhet om du skulle glömma stänga av spisen.

tvättmaskin
Våra tvättmaskiner doserar automatiskt tvätt- och sköljmedel, rätt mängd ger mindre utsläpp i vårt vatten. Godkänt av astma och allergiförbundet, märkt som bra miljöval. Värmen från tumlare och torkskåp förvärmer inkommande ventilationsluft.

sopsortering
I anslutning till ditt boende finns det sopsortering.

fiber
En fiber i din lägenhet som ger dig möjlighet till TV, Internet och IP telefon. Den här metoden begränsar antal ledningar till ett minimum.

grön_el
Vi köper bara grön el, vilket innebär el från sol, vind vatten och biobränsle, till din lägenhet.