Studentföreningen

Bli medlem i SACR – studentföreningen på Campus!

Oavsett om du studerar på området eller bor här men har din utbildning på annan ort är du välkommen att vara med i studentföreningen. Vill du få ut lite extra av din studietid? Då finns vi till för dig genom att anordna olika idrottsaktiviteter, fester, diverse traditioner och mycket mer finns att ta del av. Vi ser även till att du får den bästa tänkbara starten på din studietid genom Campus-veckan som hålls traditionsenligt första veckan varje hösttermin för både gamla och nya studenter.

Besök oss på Facebook 

 

Letar du information om studentgymmet? Information om vad man kan göra på området hittar du under Student.

Ordförande

Ordföranden är ytterst ansvarig för allt som sker i Studentföreningen. Förutom att driva och organisera styrelsens dagliga arbete ska ordföranden även sköta verksamhetens strategiska frågor samt hyresförhandlingar och representation

 

Vice ordförande

Vice ordförande ska stödja ordföranden i dess dagliga arbete och vara suppleant till ordföranden i dess frånvaro.

Ekonomiansvarig

Ekonomiansvarige har hand om och ansvarar för ekonomin inom föreningen. Detta innebär ansvar för kassa, transaktioner, budget och årsredovisning.

Festkommittéansvarig

Ansvariga i festkommittén har som uppgift att ordna fester för studentföreningens medlemmar. Utöver detta har de även ansvar över utrustningen samt bokningar av Offenciven.

Aktivitetskommittéansvarig

Ordförande i aktivitetskommittén ansvarar över sport- och aktivitetsarrangemang för Studentföreningens medlemmar. Utöver detta har denne även ansvar för studentgymmet på Campus.

PR-ansvarig

PR-ansvarige ansvarar för Studentföreningens reklam och information. Dessutom har denne ansvar för den image som kommuniceras utåt mot medlemmarna, Campus Roslagen Ab, utbildningarna och övriga intressenter till Campus