Veolia Sverige AB

Veolia är världens ledande företag inom vattenhantering. Företaget renar och levererar 17 miljarder liter vatten varje dag till och från hushåll och industrier över hela världen. Det svenska bolaget Veolia Sverige AB finns på Campus Roslagen. Företaget är verksamt i alla steg av vattnets cykel och erbjuder miljö- och kvalitetscertifierade helhetslösningar för vatten och avlopp. Bl a sköter Veolia vatten- och avloppshanteringen åt Norrtälje kommun och åt Norrvatten.

Veolia är i första hand intresserade av att ta emot Coop-studenter från Miljöteknikprogrammet. Du som är student på programmet och som söker utannonserad praktikanställning kommer att få uppgifter som är anpassade till den nivå som du befinner dig på i utbildningen och bli en del av ett engagerat och kunnigt team.

Läs mer på www.veolia.se