Ståhlkloo Ingenjörsgrupp AB

Företaget i Norrtälje är en del av en företagsgrupp med verksamhet på flera platser i Sverige. Ståhlkloo arbetar främst med projektering för ny- och ombyggnader av kommersiella och offentliga lokaler – skolor, sjukhus och industrier – men även av bostäder och installation av värme-, ventilations- och sanitetsanläggningar. Speciellt miljöbyggnader med fokus på god energihushållning och i övrigt låg miljöbelastning är viktiga faktorer som följer med genom hela projekteringsprocessen.

Du som är Coop-student från Energisystemingenjörsprogrammet kan få möjlighet till intressanta uppgifter hos företaget under dina arbetsperioder. Du kommer att få arbeta med spännande projekt inom alla företagets verksamhetsområden.

Lär mer om företaget här