Roslagsvatten AB

Roslagsvatten distribuerar dricksvatten och renar avloppsvatten för boende, industrier och andra företag i kommunerna Österåker, Vallentuna, Vaxholm, Ekerö och Knivsta och har sitt säte i Åkersberga. Företaget har också viss produktion av dricksvatten men merparten av dricksvattnet kommer från Norrvattens kommunalförbund. Roslagsvatten sköter drift och underhåll av 200 mil ledningsnät samt 190 pumpstationer.

Roslagsvatten har idag en unik bredd och kompetens inom VA och avfall med expertis inom projektering, projekthantering, juridik, ekonomi, kundservice, upphandling och produktion.

Företaget är i första hand intresserat av studenter på Miljöteknikprogrammet – vatten, återvinning. Du som väljer att söka utannonserad praktikanställning hos Roslagsvatten kommer att få stimulerande uppgifter som är anpassade till den nivå som du befinner dig i på utbildningen.

Läs mer om företaget här

Roslogo