Norrtälje kommun

Norrtälje är en skärgårdskommun, vilket ställer krav på såväl VA-tekniska lösningar som hantering av avfall och återvinning.

VA-avdelningen

Kommunens vatten- och avloppsavdelning ansvarar för anslutningar och VA-anläggningsavgifter samt planerar för utbyggnad, underhåll och utveckling av kommunens vatten- och avloppsanläggningar.

Just nu planerar avdelningen för en omfattande utbyggnad av det kommunala VA-nätet, bl a för att klara av strängare miljökrav. En utbyggnad är även ett stort önskemål från många boende i kommunen eftersom standardökningen i våra hem kräver kraftfullare och modernare vatten- och avloppssystem.

Avfall och återvinning

Om du väljer att söka utannonserat praktikarbete på Avfalls- och återvinningsavdelningen kommer du att få delta i arbetet med att utveckla och förbättra avfallshanteringen i Norrtälje kommun. De projekt som står för dörren är bl.a. att revidera befintlig avfallsplan som styr riktningen för avfallshanteringen. Arbetet sker i samarbete med andra förvaltningar i kommunen samt avfallskonsulter. Ett försöksområde för insamling av matavfall planeras och avfallshanteringen i skärgården ska inventeras. Dessutom kan det bli aktuellt att du kommer att få delta i ett projekt för återbruk av avfall.

Läs mer om Norrtälje kommun
om Vatten och avlopp och om Avfall och återvinning