Holmen Paper i Hallstavik

Hallsta Pappersbruk leder Holmen Papers utveckling mot ett specialpappersföretag. Innovationsanda präglar Hallsta Pappersbruk. Det är här som Holmen Papers specialprodukter utvecklats och i stor utsträckning produceras. Här görs bl a Holmen BOOK, som av många kunder anses vara världens bästa bokpapper och företagets kunder har möjlighet att få miljöcertifierat papper. Företaget bedriver ett omfattande miljöarbete som bl a handlar om effektiv och miljöanpassad energieffektivisering baserad på värmeåtervinning och ångproduktion.  Brukets klimatsmarta energilösningar gör också att restprodukter kan säljas vidare som biobränsle.

Företaget har drygt 500 anställda och finns i Hallstavik i norra delarna av Norrtälje kommun.

Företaget är i första hand intresserad av dig som läser Co-op Maskiningenjör, Co-op Automationsingenjör eller Co-op Miljöteknik – vatten och återvinning  (se beskrivning av utbildningarna)