Cooperative education

Cooperative education (Co-op) innebär att du varvar dina studier med betalda arbetsperioder på ett företag. Sammanlagt kan 40 veckors arbete ingå i en fyraårig utbildning. Det är Högskolan i Gävle som anordnar utbildningen. De teoretiska delarna av utbildningen gör du i Gävle och under de praktiska arbetsperioderna blir du medarbetare hos något av företagen listade till vänster i menyn.

Kombinationen av teoretiska studier och arbete gynnar såväl studenten, som får omsätta teori i praktik, och företaget som får tillgång till ny kunskap. Dessutom är det i många fall en långsiktig strategi för företag som söker efter ny kunskap och ny kompetens att medverka i programmet.

Här kan du hitta Co-op utbildningarna som erbjuds.