Samverkan

Campus Roslagen är en mötesplats för utbildning och utveckling. Här möts näringsliv, utbildningsanordnare, offentliga verksamheter och studenter. Här utvecklas tankar och idéer och här läggs grunden till nya samarbeten.

Campus Roslagen AB bidrar till att företag och offentlig verksamhet kan trygga sina behov av kompetens och att studenter får tillgång till utbildning och möjlighet till inblick i sitt blivande yrke redan under studietiden. De utbildningsanordnare som verkar på Campus Roslagen bidrar på olika sätt till utvecklingen av arbetsplatserna i Roslagen.