Om Campus Roslagen

Campus Roslagen är en mötesplats för utbildning och utveckling. Här möts näringsliv, utbildningsanordnare, offentliga verksamheter och studenter. Här utvecklas tankar och idéer och här läggs grunden till nya samarbeten.

Campus Roslagen AB bidrar till att företag och offentlig verksamhet kan trygga sina behov av kompetens och att studenter får tillgång till utbildning och möjlighet till inblick i sitt blivande yrke redan under studietiden. De utbildningsanordnare som verkar på Campus Roslagen bidrar på olika sätt till utvecklingen av arbetsplatserna i Roslagen. På Campus Roslagen finns därför en blandning av studenter, utbildare, utvecklingsinriktade företag och studenterna erbjuds moderna studentboenden med promenadavstånd till  utbildningslokaler, studierum, studenthus, restauranger, gym och sporthall.

 

Norrtalje-kommun   Området Campus Roslagen utvecklas och förvaltas av företaget Campus Roslagen AB, som är helägt av Norrtälje kommun.

Styrelse:

Olle Jansson (S), ordförande
Bosse Blideman (MP)
Johnny Pettersson (M)
Mats Hållén (L)
Sverker Nyman (S)
Göte Waara (KD)
Kurt Pettersson (C)