Mattias Westerman kommer till Campus Roslagen!

Den 26 september kl 08.00 – 10.00 kan du höra författaren av boken “Gift dig med din dina kunder…” dela med sig av sina erfarenheter under två timmar.