Energirådgivning satsar på solel

2017-05-30

Under 2017 kommer Jonathan Alm, vår kommunala energi- och klimatrådgivare i Norrtälje kommun att arbeta extra mycket med solel. Han deltar nämligen i ett nationellt projekt för att informera villaägare om solceller på taket. Projektet utförs på uppdrag av Energimyndigheten och ingår i en större satsning på att stärka den kommunala energi- och klimatrådgivningen.

”Insatsprojekt solel villatak” drar igång på allvar i april och pågår under resten av året. Genom projektet utför runt hälften av Sveriges kommunala energi- och klimatrådgivare en rad aktiviteter riktade till villaägare i sina respektive kommuner, såsom seminarier, studiecirklar och studiebesök. Även rådgivning direkt till enskilda hushåll erbjuds, där hushållens förutsättningar att skaffa solceller utreds.

Solceller har sjunkit drastiskt i pris på senare tid är idag en lönsam investering för många villaägare, menar Jonathan Alm:

-Taket behöver inte ligga i perfekt söderläge. Öst och väst går också utmärkt, och ger till och med en bättre matchning mot konsumtionen eftersom hushållen använder mest el på för- och eftermiddagen. Det viktiga är att taket inte skuggas för mycket.

I och med att solceller har rasat i pris är det läge att skifta fokus från subventioner till informationsinsatser, menar projektledare Alvar Palm:

-För några år sedan, när solceller var dyrare, var subventioner avgörande för att folk skulle nappa. I dagsläget är information ofta tillräckligt – genom att berätta att solceller är en långsiktigt god investering med låg ekonomisk och teknisk risk kan vi förmå många att ta steget. Det blir en aha-upplevelse – många tror att solceller är dyrare och krångligare än vad som är fallet.

Tanken är att liknande projekt ska bli ett återkommande inslag i de kommunala energi- och klimatrådgivarnas arbete, och att andra teknologier och målgrupper då kan vara i fokus:

-Just i år riktar vi oss mot villaägare – nästa år kanske vi fokuserar på företag eller bostadsrättsföreningar, säger Alvar Palm.

Ett viktigt syfte med projektet är att utveckla energi- och klimatrådgivningens funktionssätt. Detta gäller både rådgivarnas kunskaper och arbetsmetoder:

-Projektet ger rådgivarna verktyg för att arbeta strukturerat och uppsökande, vilket kan vara till stor nytta i deras arbete generellt, säger Alvar Palm.

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som riktar sig till hushåll, företag, bostadsrättsföreningar och organisationer. Rådgivning kan ske via telefon, e-post eller personligt besök.

Vid frågor vänligen kontakta:

Jonathan Alm, Energi- och klimatrådgivare i Norrtälje kommun

jonathan.alm@campusroslagen.se

eller

Alvar Palm, projektledare, Hållbar utveckling Väst

076-502 09 93

alvar.palm@hallbarutvecklingvast.se