Att läsa på distans via Lärcentrum

2018-04-04

Distansstudierna ökar i Sverige, men hur fungerar det egentligen?

Vi pratade med Eleonore Juhnell som läser Grundlärarprogrammet: Förskoleklass och grundskola årskurs F-3. Programmet är på 240 hp mot Karlstads universitet med studieort i Norrtälje på lärcentrum i Norrtälje.

”På Lärcentrum i Norrtälje samlas vår studiegrupp om 7 st. studenter för att ha telebildseminarier och föreläsningar 1-3 gånger i veckan, oftare 1 gång i veckan än fler varierar lite beroende på kursens upplägg.” berättar Eleonore. ”Här via telebild möter vi professurer och lärare samt andra studiegrupper från andra lärcentrum som sitter utspridda runt om i landet, totalt är vi omkring 80 studenter. Sen har vi platsträffar som det heter i Karlstad på universitetet 3-4 gånger per termin. Utöver det utförs grupparbeten via programmet zoom.us där vi också haft vissa examinerande redovisningar.” fortsätter hon.

Får hjälp och stöd via Lärcentrum.

Även om du som student inte är på plats på universiteten finns olika typer av hjälp från Lärcentrum. Eleonore minns ett teknikstrul efter att Karlstads universitet bytt ut sin programvara. ”Lärcentras ansvarige för tekniken arbetade verkligen aktivt för en förbättring och personalen här har alltid varit tillmötesgående och hjälpsamma.” Personalen på Lärcentrum hjälper också studenterna vid salstentor som de får möjlighet att göra på hemorten. ”Det gör att vi inte behöver besöka Karlstad efter varje kursslut.” säger Eleonore. För er som har rätt till och får särskilt stöd under er studiegång har detta också varit möjligt att få tillgodosett här i Norrtälje. Vilket inte alla Lärcentra runt om i landet har möjlighet till. ”Jag själv har rättigheter till att skriva på dator och ibland förlängd tentamenstid, något som aldrig har varit något problem att tillgodose. Här på Campus i Norrtälje finns också studentkök och café där enklare rätter serveras. Behöver vi sitta i grupprum har det alltid löst sig något som också kan förbokas vid enstaka tillfällen eller löpande.” berättar hon.

Fördelar med distans

Vi frågar Eleonore vad hon tycker är det bästa med det studieupplägg hon har. ”Att jag har min utbildning på orten där jag bor gör att jag spar tid som jag kan lägga på mina studier istället för att pendla. Tidigare läste jag på Stockholms universitet och hade föreläsningar och seminarium nästan varje dag. Nu får jag tid över till min familj, mina studier och ibland hinner jag även med att arbeta extra.” svarar hon. Fördelarna är många för dig som student om du inte har behovet av att finna massor av nya vänner och leva studentliv. Dock krävs en studiedisciplin och ett individuellt driv för att inte halka i dina studier.

Hur kommer det sig att det blev just Grundlärarprogrammet? ”Det bästa med att läsa till lärare är att ett varierande och utmanande arbete väntar med möjlighet att lägga en god grund för vår framtid i samhället, våra barn.” svarar hon glatt.