Ändrad öppettid den 2 november

2018-10-31 Fredag den 2 november kommer kontoret endast att ha öppet mellan kl 9-12.