Internationell Resekonsult

v 400 YH-poäng

Detta är Sveriges enda TRAC-utbildning med Internationellt IATA/UFTAA diplom

TRAC betyder att utbildningen är utformad i samarbete med resebyråbranschen och att du som studerande på utbildningen är garanterad fullgod undervisning och praktik. Du får TRAC-diplom efter genomgången utbildning. Ett IATA/UFTAA-diplom ger Dig behörighet att söka arbete på flygplatser, resebyråer, flygbolag över hela världen. De resebyråer som idag arbetar med reguljär flygtrafik kräver idag att personalen är IATA-behörig. Du har därför stora möjligheter att få ett bra och intressant arbete i resebranschen efter fullgjord utbildning.

Yrken som utbildningen leder till är t ex

  • Resekonsult/Resesäljare
  • Reseproducent/Reseplanerare
  • Biljettör
  • Trafikassistent
  • Travel Manager/Key Account Manager

Utbildningsform
Utbildningen ges på plats på Campus Roslagen.

Utbildningsstart
Utbildningen pågår och en ny grupp startar hösten 2017.

Ansökan

Ansökan görs via hemsidan. Ansökningstiden förlängd.

Utbildningsstart

Utbildningen pågår

Längd: 2 år
Studiefart: Heltid, 24 veckor Lärande i arbete (LIA)

Kontakta nedanstående kontaktperson för mer information och för att få veta när sista ansökningsdag är.

Kontaktperson: Lotta Sand
À 08-442 95 18
Travel Education Centre (http://www.tec.se/)

Utbildningen ges av TEC Travel Education Centre på Campus Roslagen. I utbildningen ingår 24 veckors LIA (Lärande i arbete) uppdelat på två perioder. Gå till hemsidan 9